Als je een boek schrijft, hoop je dat zo veel mogelijk mensen het kopen en lezen. Helaas pakt dat niet altijd goed uit, sommige boeken verkopen nauwelijks en draaien zelfs uit op een regelrechte flop. Ook bij BoekenBusiness kloppen nog weleens schrijvers aan met de vraag hoe ze hun boek beter verkocht krijgen. Wat zijn er de oorzaken van dat deze boeken niet verkopen? En vooral: hoe voorkom jij het met jouw non-fictieboek?

boek floppen

1. De meerwaarde van het boek is niet duidelijk

Dat een boek slecht verkoopt zit hem vaak al in het begin: de schrijver heeft bijvoorbeeld niet voldoende nagedacht over de meerwaarde van zijn boek voor de lezers. Of weet die niet over te brengen. Een lezer wil weten: wat heb ik eraan dit boek te lezen? Is dat niet helder, dan koopt hij het boek niet.

Twee voorbeelden:

  • Een coach schrijft een boek over zijn zelfontwikkelde coachingsmethode. Zijn doel is meer bekendheid te verwerven met zijn methode en zich als expert te onderscheiden van andere coaches. Op zich prima doelen, in elk geval voor hemzelf. Maar hoe zit het met zijn lezers? Het boek omschrijft stap voor stap de processen die zijn coachingsklanten doorlopen en welke resultaten ze boeken. Om tot die resultaten te komen, is de begeleiding van de coach echter onmisbaar. Dus wat heeft een lezer dan aan dit boek? Welke resultaten kan hij bereiken? Omdat dat te weinig naar voren komt in het boek, blijft de verkoop laag.
  • Een vrouw heeft een heftig leven achter de rug en heeft uiteindelijk al haar problemen overwonnen. Ze wil graag haar verhaal delen om anderen te inspireren en te motiveren het beste uit het leven te halen. Ze beschrijft haar leven vanaf haar geboorte tot na haar zestigste (de leeftijd die ze nu heeft). Haar levenslessen zitten verstopt in de anekdotische verhalen, maar ze benoemt ze nergens concreet. Uiteindelijk verkoopt ze haar boek vooral aan vrienden en familie.

 

2. De doelgroep van het boek is te breed (of juist te smal)

Lezers kopen het liefst boeken die hun op het lijf zijn geschreven. Die precies de informatie bieden waarnaar ze op zoek zijn of een oplossing bieden voor hun probleem. Aan jou als schrijver dus de taak dat boek te schrijven…

Eenvoudig is dat niet. Sterker nog, het is behoorlijk lastig om jouw ideale lezer te definiëren. De grootste valkuil daarbij is dat je niet goed durft te kiezen, omdat je niemand wilt uitsluiten en dus je boek toch maar voor iedereen schrijft. Of als ‘tussenoplossing’ een veelvoud aan doelgroepen kiest. Uiteindelijk zal het boek geen van deze doelgroepen écht aanspreken.

Het omgekeerde komt ook voor: schrijf je over een heel specialistisch onderwerp, dan moet je juist weer oppassen dat je je doelgroep niet te smal maakt, want ook dan zal de verkoop beperkt blijven.

Een voorbeeld:

Een schrijver heeft na jaren van onderzoek een wetenschappelijk onderbouwde theorie uitgewerkt waarmee mensen hun vaardigheden op het gebied van leidinggeven enorm kunnen verbeteren. Het boek dat hij hierover schrijft, is een stevig en doorwrocht standaardwerk dat breed toepasbaar is: in het onderwijs, in de zorg, in de politiek, in het bedrijfsleven en ook in het gezin. Fantastisch natuurlijk, maar ook problematisch. Want geen van deze doelgroepen voelt zich specifiek aangesproken door dit boek, al zouden ze er nog zo veel baat bij hebben.

 

3. Geen duidelijk probleemstelling, geen sterke propositie

De grootste trigger voor een lezer om een boek te kopen en te lezen, is de urgentie om zich de aangeboden kennis eigen te maken. Bijvoorbeeld omdat hij tegen een probleem aanloopt en daar oplossingen voor zoekt, of omdat hij zijn kennis of inzicht wil vergroten om vooruit te komen. Boeken waarbij de probleemstelling ontbreekt of waarbij onduidelijk is waarom het boek onmisbaar is voor de lezer, verkopen minder snel.

Een voorbeeld:

Een financieel adviseur schrijft een boek over hoe mkb’ers slimmer en efficiënter hun boekhouding kunnen voeren, om zo hun bedrijfswinsten te maximaliseren en er – als ze het slim spelen – bij bedrijfsverkoop een leuk pensioen aan over te houden. Er is een duidelijke meerwaarde én een duidelijke doelgroep voor dit boek. Toch valt ook hier de verkoop sterk tegen. Waarom? Omdat de doelgroep geen urgentie voelt. De meeste mkb’ers houden zich niet graag bezig met slimme financiële strategieën, maar veel liever met hun bedrijfsvoering. De boekhouding laten ze liever over aan hun accountant, die hun daarover al adviezen geeft. Dus waarom nog zo’n boek aanschaffen?

Wil je weten hoe sterk jouw boekidee is? Check voor je echt aan het schrijven gaat je succeskansen met de BoekideeScan.

4. Nog geen achterban of geen eigen bedrijf

Natuurlijk is het hebben van een eigen onderneming geen voorwaarde om veel boeken te verkopen. Toch zien we in de praktijk dat het een factor van belang is. Schrijvers die al jaren een goedlopend bedrijf runnen en al een achterban hebben opgebouwd, bereiken makkelijker een groot lezerspubliek. Beginnende ondernemers of schrijvers zonder bedrijf (en ook zonder ander platform) missen dat en moeten er veel harder aan werken hun boek onder de aandacht van lezers te brengen.

Een voorbeeld:

Een schrijfster heeft vanuit haar visie en idealistische ideeën een vernieuwend boek geschreven. Tegelijk is ze een onderneming gestart om haar visie verder gestalte te geven en mensen nog meer te bieden. Haar bedrijf heeft nog weinig klanten en ze vindt het lastig die te vinden. Er is nog zo veel te leren op ondernemersvlak, vooral in de marketing. Terwijl ze de focus legt op het ondernemerschap, ligt de verkoop van haar boek nagenoeg stil. Hoewel boek en bedrijf een sterke combinatie vormen, was het opbouwen van een achterban en een groot netwerk voor beide een slimme eerste stap geweest, nog voor ze daadwerkelijk startte of het boek publiceerde.

 

5. Geen gericht marketingplan

De meeste schrijvers houden zich het liefst met de inhoud van een boek bezig. Toch ontkom je er niet aan om ook over de marketing en promotie van je boek na te denken, ook als je een uitgever hebt die veel aan promotie doet. Als schrijver moet je zichtbaar zijn en je boodschap en je boek blijvend onder de aandacht brengen. Schrijvers die dat onderschatten of daar (te) weinig tijd en moeite in steken, zien dit helaas terug in de verkoopcijfers.

Een voorbeeld:

Een bijzonder boek over een bijna-doodervaring, een achterban op de sociale media en een inhoudelijk goed uitgedacht boekconcept. Toch blijft de verkoop achter bij de verwachtingen. De oorzaak? Enkele weken na de publicatie en de bijbehorende pr-acties rond de boekpresentatie zijn er te veel zaken die de aandacht van de auteur opeisen. Het boek komt op het tweede plan, er komen geen lezingen, geen updates, geen interviews, het blijft stil. Ook aan de kant van de lezers.

 

Check jouw schrijfplannen

Achteraf is het natuurlijk makkelijk te beoordelen waarom een boek niet goed verkoopt. Maar wist je dat er ook vooraf al veel over te zeggen is, als je bovengenoemde oorzaken herkent? Omdat je dit als schrijver natuurlijk liever vooraf dan achteraf hoort, hebben we daar de BoekideeScan voor ontwikkeld.

Door: Suzanna van der Laan

Wil je weten hoe sterk jouw boekidee is? Check voor je echt aan het schrijven gaat je succeskansen met de BoekideeScan.